Kip in de stal

Een frisse wind waait door pluimvee land. We plaatsen duurzaamheid boven geldelijk gewin. En we gaan vooe lagere emissies, minimaal energieverbruik en meer dierenwelzijn. Onze kippen zijn van een speciaal langzamer groeeind ras. Meer tijd om kip te ziin!

Onze stal is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Universiteit en volledig uitgerust voor maximaal kip comfort. Door het slim gebruiken van lichaamswarmte van de dieren en de natuurlijke ventilatie, is de stal omgevingsvriendelijk en zeer duurzaam! En dat is wat het meest belangrijk is: een gezondere omgeving oor de kippen maar ook voor de mensen.

Windstreek betekent een forse stap vooruit in vergelijking met de bestaande houderij systemen. Door het gebruik van natuurlijke ventilatie. Tevens is er maximale transparantie  voor het publiek door het open karakter van de stal en daarmee is het tevens een zeer prettige werkplek voor de pluimveehouder. En dit alles in een stal die ook nog eens economisch rendabel is, zeker met de lage milieubelasting en langzamer groeiende kuikens.

Integraal duurzaam betekent niet alleen meer dierenwelzijn, maar ook lagere emissies van ammoniak, geur en fijnstof. En gezondere kippen en landschappelijke inpassing. Het is precies die combinatie wat de Windstreek stal zo uniek maakt.

Meer informatie vindt u op de website  www.nijkampraalte.nl ,waarin informatie over de boerderij en de kippen en koeien te vinden is.